به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، جلسه کمیته فنی نهال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس با حضور مدیرجهادکشاورزی شهرستان، رئیس اداره تعزیرات حکومتی، نمایندگان نیروی انتظامی، شهرداری و نظام مهندسی کشاورزی، باهدف ساماندهی اماکن وشرایط توزیع وفروش نهال درشهرستان ، درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس برگزارگردید.

کمیته فنی نهال در شهرستان ها به منظور سیاست گذاری در خصوص اولویت گونه های مزیت دار برای توسعه باغات و نظارت بر روند تامین و کاشت نهال برگزار می گردد.

از اهداف مهم این کمیته تامین نهال دارای اصالت و سلامت گونه های کشت شده می باشد.

لازم به ذکر است اولین جلسه کمیته فنی نهال سازمان هم در هفته گذشته برگزار گردید و این جلسات تا پایان فروردین که بازه زمانی کاشت نهال می باشد، ادامه دارد.