به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، شراره شیبانی با بیان اینکه معرفی نمونه های شهرستانی استانی و ملی از ساختار اجرایی و ستاد انتخاباتی برخوردار است، گفت: به منظور شناسایی و انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی ستاد انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی با حضور نمایندگان کلیه بخش‌های مرتبط و با محوریت ترویج در سطوح شهرستان، استان و ملی تشکیل می گردد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، با اعلام اینکه مراسم تجلیل با حضور مقامات کشوری برگزار می گردد، افزود: امسال ۵۷ فقره پرونده را به ستاد ملی ارسال کردیم که برای ۲۰ فقره پرونده بازدید میدانی داشتند.

 وی اظهار داشت: بازدید میدانی یعنی اینکه بین دو یا چند استان رقابت نزدیک وجود دارد و کارشناسان مربوط به هر بخش از نزدیک به پرونده های معرفی شده در سطح کشور رسیدگی و بازدید میکنند.

شیبانی بیان کرد: پیشگامان عرصه تولید کشاورزی استان بازهم برای رقابت با سایر استان‌های کشور وارد شدند و در روز سه شنبه هفته جاری (24 دی ماه) در مراسم انتخاب برترین های کشاورزی ایران، تعداد برترین ها و رتبه کشاورزی استان در کشور مشخص می گردد.

لازم به ذکر است خراسان جنوبی برای دو سال متوالی در سال 96 و سال 97 مقام دوم کشور به لحاظ تعداد برترین های کشاورزی را به خود اختصاص داده است.