ایجاد این پردیس به منظور بحث شایسته سالاری در پست های مدیریتی اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، امروز دوشنبه 16بهمن و همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر، هفتمین پردیس ارزیابی مدیران سازمان جهاد کشاورزی با حضور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی در خراسان جنوبی افتتاح شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی و افتتاح پردیس ارزیابی مدیران یک گام مهم به سمت شایسته‌ سالاری است، گفت: جهاد کشاورزی طی سه دولت گذشته به دنبال ایجاد این پردیس به منظور بحث شایسته سالاری در پست های مدیریتی بوده است.

مهدی سورگی افزود: برای اولین بار طی این دولت احداث پردیس ارزیابی مدیران جهاد کشاورزی و ادارات تابعه آن در وزارت تحقق پیدا کرد و کار اجرایی این پروژه در خراسان جنوبی نیز امروز کلید خواهد خورد.

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اولین پردیس ارزیابی مدیران در خراسان شمالی راه اندازی شد، ادامه داد: خراسان جنوبی حدود 33 نفر از مدیران را به پردیس های تهران و خراسان شمالی جهت ارزیابی اعزام کرد.

 سورگی اظهار داشت: در پردیس ارزیابی مدیران استان آمادگی پذیرش از دیگر دستگاه های اجرایی را داریم و گواهی صادره این مرکز مورد تایید تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی است.