به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی برای بازدید و یا بهره برداری پروژه های بخش کشاورزی، در طول سال جاری(98) سفرهای بسیاری به شهرستانهای استان داشتند که دستاوردهای فراوانی در این بخش نصیب شهرستان ها گردید.

درشهرستان سرایان،  مقرر شد به منظور اجرای خطوط انتقال آب و آبیاری نوین، طرح احداث استخر ذخیره آب، طرح احداث گلخانه، طرح تسهیلات زعفران، طرح زنبور عسل، طرح گاو شیری سازمان جهادکشاورزی نسبت به پرداخت تسهیلات سرمایه ای از محل صندوق توسعه ملی در حوزه کشاورزی و دامپروری به طرح های ارائه شده به مقدار حداقل 10 درصد افزایش نسبت به سهمیه سال 97 شهرستان اقدام نماید.