به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی،کلیه کشاورزان، دامداران و بهره برداران بخش کشاورزی می بایست مواردبهداشتی زیر را در خصوص پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا رعایت نمایند:

 1. هنگام‌ کار با کود،خاک ویا ابزارکار وسایرسطوح که امکان آلودگی وجوددارد، از دستکش استفاده نمایند
 2. درصورت استفاده مشترک از ابزارآلات کشاورزی (مانندقیچی واره و...) می بایست بعد از اتمام کارکلیه سطوح تماس ضدعفونی شود
 3. از سموم کشاورزی برای گندزدایی سطح محصولات استفاده نکنید
 4. از ظروف و کیسه های نو، سالم وتمیز برای حمل و بسته بندی محصولات استفاده کنید
 5. تاحد امکان از تماس مستقیم با حیوانات وحشی و دام و حیوانات اهلی بپرهیزند
 6. کارکنان دامداریها درصورت مشکوک بودن به کرونا ویروس از تماس با دام خودداری نمایند واز ماسک دستکش، لباس کار وچکمه ها در محیط کارخود استفاده نمایند
 7. بعد از اتمام کار استحمام نمایند و لباس های آلوده خود را بشویند
 8. محل نگهداری حیوانات را مرتب گندزدایی نمایند
 9. باتوجه به اینکه دربیشترمواقع محل نگهداری در مجاورت محل سکونت افراد می باشد باید نظافت محل سکونت راراعایت نموده و سطوح رابا وایتکس رقیق شده پاک کنید
 10. با بازگذاشتن در وپنجره منزل و انبار و محیط نگهداری دام و طیور اجازه دهیدهواتهویه شود
 11. لباس کارخود را از سایر لباسهایتان جدا کنید
 12. قرارگیری لباس کار و وسایل مورد استفاده خود را درمعرض نور خورشید به دلیل خاصیت میکروب کشی آن قرار دهید
 13. درمرغداری ها وپرورش طیور تهیه ماسک یاسه لایه پارچه معادل آن وچکمه ولباس کار استفاده نمایید
 14. حیواناتی که معلوم نیست ازکجا آمده اند خصوصا حیوانات وحشی رابه عنوان حیوانات خانگی نگهداری نکنید

نکته : باتوجه با اینکه درحال حاضر هیچ مدرکی مبنی برمبتلا شدن حیوانات دردسترس نیست توصیه می شود دامداران عزیز موارد بهداشتی را رعایت نمایند.