به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس اداره روابط عمومی سازمان با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، گفت: با وجود تحریم های ظالمانه در سالهای اخیر، بخش کشاورزی از رشد اقتصادی چشمگیری برخوردار بوده است که بیانگر ظرفیت بالقوه و بالفعل این بخش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جدید است .

حامد عارفی نیا تقویت و بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان، حمایت از کسب و کارهای پایدار و ایجاد زنجیره های تولید از راهبردهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال جدید اعلام کرد و افزود: تکمیل و بهره برداری از طرح‌های زیربنایی، بکارگیری فنون و روش‌های علمی جدید بمنظور بهره وری منابع و ارتقاء عملکرد در واحد سطح، تسهیل و تسریع در فرایند صدور مجوزها، اتخاذ مکانیسم ها و سیاست‌های حمایتی و تشویقی، توسعه و ارتقاء صنایع تبدیلی و تکمیلی از مهمترین اهداف سازمان در این بخش است.

وی عنوان کرد: با توجه به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر در راستای افزایش ضریب مکانیزاسیون در تمام بخش‌های زراعی، باغی و دامی، توسعه گلخانه‌ها، بکارگیری تکنولوژی های نوین در جهت مصرف بهینه آب، توسعه کشت دیم،  گیاهان دارویی و کم آب بر، توسعه و ارتقاء بکارگیری تکنولوژی های نوین در زمینه دام، طیور، شیلات و... انتظار می رود در سال جاری شاهد جهش فزاینده کمی و کیفی در تولید محصولات کشاورزی باشیم.