همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر 3 پروژه آبیاری در شهرستان نهبندان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، در هفتمین روز از دهه مبارک فجر با حضور امام جمعه شهرستان نهبندان، فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی  و جمعی از مسئولین این شهرستان، بهره برداری از تعداد 3 پروژه آبیاری نوین  بصورت همزمان  با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و745 میلیون ریال و حجم کار 80 هکتار آغازگردید.

با افتتاح این پروژه ها که در خونیک سفلی شهرستان نهبندان انجام شد، تعداد 120 خانوار از این طرح ها بهره مند خواهند شد که گامی موثر در راستای شعار «اقتصادمقاومتی، تولید-اشتغال» می باشد.