با حضور مدیر روابط عمومی برتر استان؛

جلسه بررسی کارشناسی جشنواره روابط عمومی های استان برگزار شد

صبح امروز جلسه هم اندیشی ، بررسی و ارزیابی جشنواره روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری، حامد عارفی نیا بعنوان مدیر برتر روابط عمومی در استان و مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، در این جلسه ضمن تاکید بر برگزاری هرچه بهتر جشنواره روابط عمومی دستگاه های اجرایی در سال های آتی، گفت: امید است با بررسی نقاط قوت و ضعف این جشنواره بتوان در راستای برگزاری هرچه بهتر اینگونه جشنواره ها اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی؛ عباسعلی بهاری، به ملاک ها و شاخص های ارزیابی روابط عمومی ها اشاره کرد و ادامه داد: در این جشنواره تلاش شد تا عملکرد روابط عمومی ها در ابعاد کمی و کیفی با رعایت استانداردهایی که در همه دستگاه های اجرایی فراگیر است مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی ، به شاخص های هفتگانه ای که بر اساس آن روابط عمومی ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند اشاره کرد و ادامه داد: روابط عمومی ها در قالب 7 شاخص و 28 زیرشاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در جشنواره روابط عمومی ها اعلام شد.

بهاری یکی از اهداف برگزاری این جشنواره را ریل گذاری و هدفمندکردن فعالیت های روابط عمومی ها دانست و تصریح کرد: امید است مدیران روابط عمومی با ملاک قرار دادن این شاخص ها، فعالیت های خود را هدفمند کرده و در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های خود اقدام نمایند.

این گزارش حاکیست، در این جلسه شاخص های اختصاصی و زیرشاخص های جشنواره روابط عمومی ها به صورت موردی و دقیق مورد بررسی قرار گرفت و هریک از روابط عمومی ها به ارائه نقطه نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات خود در خصوص برگزاری این جشنواره پرداختند.