بالغ بر 23 تن محصولات قاچاق  و بدون گواهی بهداشت گیاهی در استان معدوم شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، امحا محصولات فاقد گواهی بهداشت  و قاچاق با حضور مسئولین سازمان جهاد استان، اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ماموران نیروی انتظامی انجام شد.

 مهدی یوسفی در خصوص امحا محصولات گفت: از ابتدای سال  جاری تا پایان بهمن ماه، میزان 23202 کیلوگرم محصولات قاچاق امحا شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: این میزان شامل محموله های انبه، سیر،  لیمو ترش، نارنگی و پرتقال بوده که به صورت قاچاق و بدون داشتن گواهی بهداشت گیاهی و عدم رعایت قوانین قرنطینه نباتی وارد کشور گردیده که توسط بخش قرنطینه مدیریت حفظ نباتات سازمان و با همکاری نیروهای انتظامی و اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان ضبط و به نحو مناسب معدوم شد.

یوسفی در پایان با اشاره به اینکه این مدیریت نظارت کامل برای کنترل  همه جانبه محصولات دارد  که بصورت سالم و با داشتن گواهی بهداشت بدست مصرف کنندگان برسد، بیان کرد: این حرکت که در طول سال در چند نوبت صورت می پذیرد، تنها به منظور حراست از پوشش گیاهی استان و جلوگیری از ورودآفات و بیماری های قرنطینه ­ای و همچنین پرهیز از خطرات آگروتروریستی برای مصرف کنندگان انجام می گردد.