به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق گفت: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری یکی از مهمترین تسهیلاتی بوده که در سال جاری به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی، نرخ سود این تسهیلات برای مناطق مرزی را چهار درصد عنوان کرد و گفت: این نرخ سود در سایر مناطق استان شش درصد و برای سرمایه در گردش نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از معرفی ۹۵۲ طرح به مبلغ ۱۵۲ میلیارد تومان برای دریافت این تسهیلات خبر داد و گفت: تاکنون از این تعداد ۸۳ طرح در کارگروه استانی به تصوب رسیده است.

معرفی ۲۹ طرح برای دریافت تسهیلات اشتغال فراگیر

ولی پور مطلق میزان تسهیلات این طرح ها را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در استان مصوب و مراحل پرداخت آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: مبلغ ۷۰ میلیارد تومان نیز به دلیل اینکه مبلغ طرح ها بالای دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است باید مصوبه کارگروه ملی را نیز دریافت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین به اختصاص تسهیلات اشتغال فراگیر به بخش کشاورزی در سال جاری اشاره کرد و گفت: نرخ سود این تسهیلات نیز بین ۱۱ تا ۱۲ درصد خواهد بود.

ولی پور مطلق ادامه داد: از این محل نیز تاکنون ۲۹ طرح به مبلغ پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای دریافت تسهیلات معرفی شده است.