به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز سه شنبه (1۰تیر۹۹) مشاور مقام عالی وزارت و مجری کسب و کارهای نوپای وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی استان در جمع مدیران و معاونین مرکز با اشاره به قدمت تاریخی فرهنگی خراسان جنوبی و بیرجند گفت: برای پیشرفت بیشتر می بایست از ظرفیت های مغفول مانده استان در ابعاد مختلف استفاده بهینه برد.

حمیدرضا مختاری اسکی به گردشگری کشاورزی اشاره کرد و افزود: استان خراسان‌جنوبی می‌تواند با تکیه بر معرفی پتانسیل های منطقه‌ای در حوزه گردشگری کشاورزی به مدل های جدید در عرصه کسب و کار و درآمد زایی دست پیدا کند.

مجری کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: با نهادینه کردن تمام این فعالیت ها در مراکز نوآوری، قادر خواهیم بود به استفاده از هم افزایی بخش های مختلف در حوزه کشاورزی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اهمیت راه اندازی مراکز نوآوری و آغاز یک دستاورد بزرگ برای آینده کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: آموزش و ترویج کشاورزی باید شکلی نوین و نوآورانه پیدا کند تا بتوانیم شاهد پویایی در بخش کشاورزی باشیم.