به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، ناصر بهداد، رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان برای آگاهی بهره برداران  بخش کشاورزی و کارشناسان زیر مجموعه تخصصی سازمان، شرح وظایف این گروه را به شرح ذیل بیان کرد:

  • برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های امور تنوع زیستی و زیست بوم های حساس بخش کشاورزی
  • تهیه، تدوین و اجرای نظام پایش و مدیریت آلاینده ها، پسماندها و پساب ها در بخش کشاورزی
  • تدوین برنامه‌های راهبردی محیط زیست و توسعه پایدار و نظارت و اجرای آنها
  • اجرای الگوی ارزیابی زیست محیطی، مدیریت سبز در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی
  • شناسایی اثرات منطقه‌‌ای ناشی از تغییر اقلیمی و مدیریت سازگاری انطباق در بخش کشاورزی
  • نظارت بر رعایت استانداردهای مرتبط با توسعه محصولات کشاورزی گواهی شده و ارگانیک از نظر زیست محیطی
  • نظارت بر مصرف نهاده های شیمیایی و مصرف نهاده های طبیعی در زراعت باغبانی و دام طیور و آبزیان بر اساس شاخص ها و استانداردهای زیست محیطی.
  • گردآوری جمع بندی و اعلام نیازهای پژوهشی، مطالعاتی، آموزشی، ترویجی و پیشنهاد دوره ها و کارگاه های مرتبط با توسعه پایدار، محیط زیست و سلامت غذا و هماهنگی با واحدهای ذیربط جهت اجرای آن.

وی هماهنگی و همکاری کلیه معاونتها، مدیریتها، ادارات  و بخشهای تخصصی درون بخشی وبرون بخشی در حوزه های مرتبط با محیط زیست و سلامت غذا را مهم برشمردندو در ادامه عنوان نمود از جمله ادارات کل و ارگانهای  همراه در اجرای پروژه های گروه محیط زیست و سلامت غذا که در قالب کارگروه بطور مستمر همکاری دارند، عبارتند از اداره کل استاندارد،اداره کل حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی - معاونت غذا و دارو،اداره کل دامپزشکی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

وی با ابراز امیدواری به اینکه با برطرف شدن محدودیتها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده وبالا بردن سطح دانش، اظلاعات و مهارتهای لازم برای کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی وهمچنین اولویت بندی مراحل انجام پروژه ها به موفقیت برسیم.