به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پورمطلق گفت: تعدادی از دامداران استان در حال پرورش بز سانن هستند که  تاکنون 2 هزار بز سانن پرورش یافته و 153 رأس بز سانن به متقاضیان تحویل شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: درآمدزایی بزسانن نسبت به بز بومی حدود 3 برابر است که میتواند کمک شایانی به اقتصاد خانواده بکند.

وی گفت: میانگین شیردهی روزانه بز سانن را 2 کیلوگرم، دوره شیرآوری 6 ماه و ضریب شیردهی را 80 درصد می باشد.

ولی پورمطلق با اشاره به اینکه طرح اصلاح نژاد دام در استان در مرحله ثبت مشخصات است، عنوان کرد: ایستگاه بز کرکی سربیشه از سال 1376 و بزسانن در شهرستان طبس از سال1387 با وارد کردن 3 بز نر سانن از ایستگاه اصلاح نژاد یزد و آمیخته شدن با 100 رأس بز بومی  نسبت به طرح اصلاح نژاد اقدام  کرده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین استقبال از طرح اصلاح نژاد مربوط به شهرستان طبس است.

هاشم ولی پورمطلق نرخ تبدیل خوراک مناسب تر، تولیدمثل بالاتر و در نتیجه افزایش تولید و افزایش فراورده های دامی و درآمد بیشتر، کاهش خسارت با توجه به خشکسالی ها و پرورش آن در سیستم بسته و کاهش تعداد دام در مرتع و اشتغال زایی را از مزایای پرورش بزسانن برشمرد.