به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با پیش بینی برداشت حدود ۳ تن کینوا از مزارع سربیشه در سال جاری، گفت: این میزان در سطح حدود ۳ هکتار از مزارع شهرستان سربیشه کینوا کاشت شده است.

مریم جوادی بایگی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت کینوا در سال زراعی گذشته حدود ۵ هکتار بوده است، تصریح کرد: پارسال حدود ۴ و نیم تن کینوا از سطح مزارع این شهرستان برداشت شد.

وی عنوان کرد: از هر هکتار زیر کشت کینوا در سربیشه حدود ۱ تن محصول برداشت می‌شود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با بیان اینکه زمان کاشت کینوا در سربیشه همه ساله از اواسط تیر ماه آغاز می‌شود و تا اوایل مرداد ماه ادامه دارد، افزود: اواسط مهر ماه برداشت کینوا از سطح مزار سربیشه آغاز می‌شود.

برنامه کاشت کینوا در خراسان جنوبی به صورت پایلوت و آزمایشی از سال زراعی ۹۶-۹۵ در شهرستان طبس گلشن آغاز شده است.