به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: کشت پاییزه غلات از نیمه اول مهرماه درشهرستان سربیشه آغاز گردیده وپیش بینی می گردددرسال زراعی جدید2000 هکتار گندم و1250 هکتار جو در شهرستان کشت گردد.

مریم جوادی بایگی افزود: باتوجه به الگوهای هواشناسی و پیش بینی های صورت گرفته به نظر میرسد سالی پر باران وسرد درپیش رو داریم وبایستی کشاورزان شهرستان نسبت به کاشت، آبیاری و تعذیه به موقع مزارع باکودهای مایع ازته ومحلول پاشی های لازم اقدام نموده واز بذور گواهی شده و ضدعفونی شده که مقاوم به سرما بوده و همچنین مقاوم به بیماری سیاهک گندم و زنگ زرد گندم (که در شرایط رطوبت بالاایجادمیگردد) استفاده کرده تا مشکلات کاشت وهزینه های داشت به حداقل رسیده وعملکرد محصول به حداکثر برسد.

وی اظهار داشت: ارقام گواهی شده گندم و جو در مراکز توزیع شهرستان درسه بخش مود، درح و بخش مرکزی موجود بوده ودراختیارکشاورزان قرارمیگیرد.