به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی، سید جلال مدرسی با بیان اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی خوبی در بحث شتر انجام شده است، گفت: امیدواریم سال آینده بتوانیم به یکی از تولیدکنندگان خوب شیر شتر در منطقه تبدیل شویم .

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد:  خراسان‌جنوبی 190هزار تن تولیدات دامی در سال دارد.

وی افزود: این تولیدات شامل؛ ۱۴ هزار و ۷۱۰ تن گوشت قرمز، ۵۳ هزار تن گوشت مرغ، ۱۰۸ هزار تن شیر خام، ۱۳ هزار و  ۷۰۰ تن تخم مرغ و ۱۷۵ تن عسل در سال است .

سیدجلال مدرسی ادامه داد: نزدیک به ۳۰ هزار نفر جمعیت شتر استان است و نزدیک به دو تن شیر شتر در روز در استان تولید می‌شود .

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت شتر کشور در خراسان‌جنوبی است، تصریح کرد: از نظر جمعیت شتر، خراسان‌جنوبی رتبه دوم را در کشور پس از سیستان و بلوچستان دارد .

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی خوبی در بحث شتر انجام شده است، اظهار کرد: امیدواریم در سال آینده بتوانیم به یکی از تولیدکنندگان خوب شیر شتر در منطقه تبدیل شویم .

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه با توجه به اینکه اقلیم استان برای پرورش شتر مناسب است ظرفیت پرورش آن در استان وجود دارد، افزود: پرورش شتر ارزش افزوده خوبی برای دامداران دارد .

مدرسی در خصوص سهم تولیدات دامی خراسان‌جنوبی نسبت به سهم کل کشور، بیان کرد: خراسان‌جنوبی ۱.۷ گوشت قرمز، ۱.۰۶ شیر خام، ۱.۴۵ تخم مرغ، ۰.۲ عسل و ۰.۱ تولید گوشت ماهی نسبت به تولیدات کشور دارد .

وی ادامه داد: متاسفانه خشکسالی چندین ساله علاوه بر مشکلاتی که برای دامداران برای تامین علوفه ایجاد کرده است، باعث ضعف مراتع و خشک شدن بعضی از چاه‌هایی که برای گله‌ها استفاده می‌شود نیز شده است .

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی بیان کرد: بخش دام و طیور خصوصا دام وابسته به مرتع، حساس ترین بخش در برابر خشکسالی است .

مدرسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زنجیره کامل تولیدات طیور در استان را داریم و این بخش بیشترین میزان سرمایه گذاری را داشته است .