نماینده مردم بشرویه، سرایان، فردوس و طبس با بیان اینکه مهم ترین مشکل مردم در شهرستان بشرویه آب و اشتغال است، گفت: باید دولت با همیاری مردم فکری برای رفع مشکلات مردم بردارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، محمدرضا امیرحسنخانی صبح امروز 20 اردیبهشت جاری در بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از روستای فتح آباد گفت: با توجه به خشکسالی مسائل زیادی گریبانگیر مردم این منطقه شده که مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته است.

وی افزود: بارندگی های اخیر نیز منجر به خسارت به مردم و کشاورزان این شهرستان شده و امیداست با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس مسایل مختلف به صورت میدانی بررسی و بعد از مطرح شدن در کمیسیون کشاورزی گزارشی جامع به ریاست مجلس و قوه مجریه ارایه تا مشکلات مردم حل شود.

امیرحسنخانی با بیان اینکه مهم ترین مشکل مردم در شهرستان بشرویه آب و اشتغال است، خاطرنشان کرد: دولت باید با همیاری مردم فکری برای رفع مشکلات مردم بردارد.