معاون سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه توزیع پنل خورشیدی در سطح زندگی عشایر تاثیرگذار است گفت: در صورت کمک کمیسیون کشاورزی مجلس تا پایان برنامه ششم توسعه 100 هزار خانوار عشایر در کشور به پنل خورشیدی مجهز خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، شاهپور اعلایی در جلسه جمع بندی و نتایج بازدید از پروژه های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین اثر خشکسالی در جامعه عشایری است.

وی با بیان اینکه عشایر وابسته به مرتع هستند افزود: اگر عشایر علوفه مورد نیاز دام هایشان را نداشته باشند نه تنها نتوانستیم اشتغال اضافه ایجاد کنیم بلکه نتوانسته ایم از زندگی آنان نیز صیانت کنیم.

معاون سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه خراسان جنوبی از این قضیه مستثنا نیست بیان کرد: در کشور 44 درصد کاهش بارندگی داشته ایم که به ازای هر میلی متر یک هکتار علوفه مراتع کم می شود.

اعلایی با اشاره به اینکه سیاست امور عشایری این است که به عشایر کمک فوری کنیم تصریح کرد: در این راستا یک برنامه کامل در خصوص عشایر به سازمان ارائه شده است و بیشتر توجه ما در کوتاه مدت است.

وی با بیان اینکه عشایر در کشور بیش از 35 درصد صنایع دستی، 40 درصد فرش صادراتی و 190 هزار تن گوشت قرمز را تولید می‌کنند خاطرنشان کرد: با کمبود آب و بارندگی این تولیدات عشایر نیز کاهش خواهد یافت.

معاون سازمان امور عشایری کشور هم دام و هم عشایر در معرض تهدید هستند و باید توجه ویژه‌ای به این بخش شود یادآور شد: در این راستا آبرسانی سیار به عشایر باید در دستور کار قرار گیرد.

اعلایی اظهار داشت: 106 میلیارد تومان به خراسان‌جنوبی اختصاص پیدا کرده است که این میزان برای آبرسانی سیار، تجهیز امکانات آبرسانی سیار، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اختصاص یارانه برای علوفه است.

وی با بیان اینکه توزیع پنل خورشیدی در سطح زندگی عشایر تاثیرگذار است اما متأسفانه سازمان استاندارد جلوی توزیع این پنل‌ها را گرفته است افزود: اگر کمیسیون کشاورزی مجلس کمک کند تا پایان برنامه ششم توسعه 100 هزار خانوار عشایر در کشور به پنل خورشیدی مجهز خواهند شد.

معاون سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه بحث بیمه اجتماعی و بیمه دام عشایر باید مدنظر باشد چرا که بحث بیمه عشایر یکی از ضروریات است گفت: همچنین ماشین‌آلات آبرسانی تامین شده است و به زودی در اختیار استان قرار خواهد گرفت.

اعلایی بیان کرد: فاز نخست پروژه انتقال آب در زیرکوه در 6 ماهه نخست سال جاری شامل 30 کیلومتر لوله‌گذاری و احداث ایستگاه‌های پمپاژ به بهره‌برداری می‌رسد.