به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی عصمتی پور با اشاره به آغاز برداشت گیاه دارویی خاکشیر در خراسان جنوبي گفت: امسال 208 هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت خاکشیر رفته که پیش بینی می شود 71 تن خاکشیر از این اراضی برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: بیشترین سطح زیرکشت خاکشیر استان به شهرستانهای بشرویه، خوسف و سربیشه اختصاص دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: خاکشیر با توجه به شرایط زراعی آبان کشت می شود .

وی نیاز آبی پایین، سازگاری با اقلیم گرم و خشک منطقه، قیت مناسب فروش، مقرون به صرفه بودن، پایین بودن هزینه های نهاده ها، تولید بیشتر، مقاومت به آفات و بیماریها و تناوب مطلوب زراعی باغات را از مزایای کشت خاکشیر عنوان کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: پیش بینی می شود با برداشت خاکشیر در خراسان جنوبی 7 میلیارد ریال درآمد نصیب کشاورزان شود.

دفع سنگ کلیه، التیام بخشیدن زخم‌ها و جراحات، رفع تب، تنظیم کننده دستگاه گوارشی و رفع بیماری های معده از جمله خواص گیاه دارویی خاکشیر است.