به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، داود بخشایی گفت :در سال زراعی 97/96 حدود 100 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت محصول سیر اختصاص یافته و برداشت این محصول از اوایل خرداد ماه آغاز شده است و پیش بینی می شود مقدار 1200 تن سیر برداشت شود.

 معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس افزود:شهرستان طبس از نظر سطح زیرکشت این محصول مقام اول استان را به خود اختصاص داده و در بخش های مرکزی ،دیهوک و دستگردان کشت میشود اما بیشترین سطح زیر کشت و تولید متعلق به بخش دستگردان می باشد.

داود بخشایی با اذعان به کیفیت محصول سیر این شهرستان، متوسط عملکرد این محصول را 12 تن سیر اعلام کرد و گفت محصول تولیدی علاوه بر تامین نیاز بازار شهرستان به بازارهای استان های خراسان رضوی،یزدو سمنان  عرضه می شود.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس به ارائه خدمات کارشناسی و تامین کود مورد نیاز به کشاورزان سیرکار اشاره کرد و گفت :کارخانه های سبزی خشک کنی این شهرستان مقداری از محصول سیر این شهرستان را فرآوری و به صورت سیر خشک به بازار عرضه می نمایند.