به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، داود بخشایی گفت: تعداد 42 بهره بردار بخش کشاورزی در سال 1396 به میزان 19 میلیارد و 200میلیون ریال از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کردند.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس افزود: مهمترین فعالیت های مشمول دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش سرمایه ای مربوط به ردیف آب و کشاورزی با اولویت طرح های گلخانه ای، طرح های مرتبط با بهره وری منابع آبی شامل احداث استخر، کانال و لوله گذاری می باشد.

بخشایی بیان کرد: ازمحل تسهیلات ویژه خط اعتباری مکانیزاسیون تعداد 36 طرح به مبلغ 8میلیارد و 363 میلیون ریال بهره مند شدند. این تسهیلات علاوه بر ماشین آلات و ادوات کشاورزی، در زمینه خرید تجهیزات مکانیزه برای تمامی طرح های تولیدی بخش کشاورزی اعم از واحدهای تولیدی دام و طیور، واحدهای تولیدی گیاهی نظیر گلخانه ها و واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که قبلا پروانه بهره برداری اخذ کرده اند، نیز قابل پرداخت است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت : در حال حاضر نرخ سود این تسهیلات 15 درصد و بازپرداخت آن بصورت 5 ساله بوده و در شعب بانک کشاورزی استان قابل دریافت می باشد ومتقاضیان در سال جاری نیز می توانند از تسهیلات سرمایه ای بخش آب و کشاورزی و خط اعتباری مکانیزاسیون استفاده نمایند.