به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با کارکنان این سازمان اظهار داشت: فعالیت های جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب یک الگو برای تمام بخش ها بود.

وی بیان کرد: جهاد از نظر لغوی به این معنی است که انسان در انجام وظیفه نسبت به هدف همه امکانات و تلاش خود را که همراه با مشقت بوده، بکار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه دایره جهاد نیز گسترده بوده و تنها مسئله نظامی نیست، عنوان داشت: جهاد نه تنها به زبان، مال و شمشیر است بلکه هر چیزی در رسیدن به هدف نقش داشته باشد، به معنی جهاد است.

عبادی با تأکید بر اینکه جهاد در راه خدا اگر نقش هدف الهی داشته باشد کاری است که انسان برای خود انجام می دهد، بیان داشت: اگر انسانی در جهت یک هدف الهی تلاش می کند کار مهمی برای خود انجام می دهد.

جهاد با نفس بالاترین جهاد انسان است

وی بالاترین جهاد، را جهاد با نفس برشمرد و افزود: اگر کسی جهاد کند اما انتهای کار وی نفسانی باشد همه عمل خود را هدر داده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه شرط اولیه جهاد تخلیه از هر چیزی غیر خدا است، بیان داشت: اگر بر سر دو راهی هوای نفس و خدا راه درست را رفتیم با ارزش است.

عبادی اضافه کرد: همانطور که دشمن ترین دشمن نفس انسان بوده، جهاد با نفس نیز به معنی جهاد با بدترین دشمن است.

وی با بیان اینکه جهاد اصغر نیز بیشتر بر جهاد جنگ های نظامی تلقی می شود، بیان کرد: در این بین جهاد کبیر مطرح می شود و آن نیز به معنی پیروی نکردن از افکار، اندیشه و جنگ ها و تبلیغات روانی دشمن است.

تمام مشکلات از جانب خودمان است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه در جهاد اصغر از سر و دست و جان باید گذشت اما محصول آن 50 درصد است، عنوان داشت: بعد از جهاد اکبر، جهاد کبیر بی هزینه ترین و پرسودترین جهاد است.

عبادی ادامه داد: جهاد کبیر کم زحمت ترین جهاد است چراکه دشمن همیشه به وسیله نفوذ عمل می کند و وقتی فکر، اندیشه، اقتصاد، سیاست و ستون پنجم نظامی دشمن نفوذ پیدا می کند، انسان را شکست می دهد.

وی با تأکید بر اینکه تمام مشکلات از جانب خودمان است، بیان داشت: این چه فکری است که تصور می کنیم یک کار را انجام دهیم تا دشمن راضی شود و با ما کنار آید؟

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: خدا در قرآن فرموده که آن ها به هیچ کمتر از این راضی نمی شود که شما را از هر چیزی برای شما ارزش است، دور کنند و وقتی طمع کردند و شما کوتاه آمدید دشمن کار دیگری از شما می خواهد و این تحقق عینی آیه قرآن است.

طمع های دشمن در مجلس

عبادی با اشاره به اینکه اکنون نیز دشمن همان طمع ها را حتی در مجلس شورای اسلامی دارد، بیان داشت: در حال حاضر برخی از موضوعات در مجلس مطرح می شود که عین خواسته دشمن است.

وی ادامه داد: چه بسا کسانی که ادعا می کنند سیاست، فرهنگ و انقلاب می فهمند اما می بینیم مردم کوچه و بازار برخی از مسائل را بهتر می فهمند و هشدار می دهند چیزی که امضا می کنید برای دشمن است، اما برخی سیاست مداران آن را نمی فهمند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه آمریکا، انگلیس و صهیونیسم در هر مقطعی منافقین و داعشی ها را حمایت می کنند، عنوان داشت: این ها کشورهای اسلامی را خراب کرده و بعد ائتلاف ضد تروریسم تشکیل می دهند و برای اینکه حرکت تروریستی را بتوانند مدیریت کنند تروریست خوب و بد را مطرح کرده و برخی سیاستمداران کشور این را امضا می کنند.

امضا برخی سیاستمداران در حمایت از خواسته های دشمن

عبادی با بیان اینکه بر اساس نظر غربی ها هرکس در جهت منویات آمریکا، انگلیس، فرانسه، غرب و مستکبران باشد تروریست خوب است و از آن پشتیبانی می کنند، افزود: همچنین هر کس مقابل مستکبران در خانه و کشور خود ایستاد و دفاع کرد از نظر غربی ها تروریست بد است.

وی ادامه داد: بعد همین کلمات را امضا می کنیم و این یعنی هر کس از جان، مال، ناموس، کشور و استقلال خود دفاع کند تروریست بوده و هر کس از او حمایت کند حامی ترویست است و باید در مقابل آن ایستاد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مشکل از ماست و نه از دشمن، بیان کرد: از دشمن جز دشمنی چیزی انتظار نداریم؛ اما از دوست هم انتظار دشمنی نداریم.

عبادی با اشاره به اینکه خدا در قرآن تأکید می کند اگر از کفار حمایت نکنید پیروز میدان هستید و اگر شکستی بر شما تحمیل می شود از جانب خودتان است، افزود: ما از خود عقیده و فرهنگ و کشور داریم و اگر به خود فکر کنیم دشمن بر ما مسلط نمی شود.