به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان شب گذشته (سه شنبه19تیر97) در کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان از اجرای سه هزار و ۸۰۷ طرح اشتغال طی سال جاری در استان خبر داد وگفت: در سال جاری ۸۰۴ پرونده در کمیته تخصصی اشتغال مطرح شده است.

هادی بیجاری افزود: از این میزان ۴۷۳ طرح به مبلغ ۲۹۶ میلیارد که ۸۵۵ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه هزار و ۱۷۰ طرح در کمیته استانی داریم، افزود: این طرح ها به مبلغ ۴۴۷ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین دو هزار و ۶۲۷ طرح به مبلغ ۴۷۸ میلیارد تومان در شهرستان ها داریم.

هادی بیجاری ادامه داد: در مجموع سه هزار و ۸۰۷ طرح به مبلغ ۹۲۵ میلیارد تومان طرح اشتعال در حوزه کشاورزی تعریف شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: همچنین شش طرح ملی داریم که تعیین تکلیف شده اند.