صبح روز گذشته چهارشنبه ( 27 تیر 97) تور رسانه ای با هدف بازدید از ظرفیت های بخش کشاورزی شهرستان سربیشه با حضور خبرنگاران خبرگزاری ها، روزنامه ها و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این بازدید ابتدا مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گزارشی اجمالی از فعالیت ها و عملکرد بخش کشاورزی شهرستان ارائه داد.

پس از آن خبرنگاران از سه مرکز انسکتاریوم ( مبارزه بیولوژیک با آفت کرم گلوگاه)، مرکز پرورش بز کرکی و همچنین کلکسیون عناب با ارقام مختلف بازدید نمودند.