به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، جوادی بایگی در بازدید خبرنگاران از مرکز انسکتاریوم سربیشه گفت: انسکتاریوم واحدی است که از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجوز خود را اخذ می کند و با حمایت جهاد کشاورزی در تولید و کنترل کیفی عوامل زنده کنترل بیولوژیک آفات گیاهی فعالیت می کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه افزود: پارازیتوئید تریکوگراما یک زنبور است و مرکز خصوصی انسکتاریوم سربیشه با تولید انبوه نوعی زنبور یک میلیمتری مبارزه با آفات گیاهی از جمله کرم گلوگاه را به این زنبور یک میلیمتری سپرد.

مبارزه زنبور یک میلمتری با آفات گیاهی

مریم جوادی بایگی افزود: تاسیس انسکتاریوم سربیشه به جهت کاهش تصدی گری دولت و فعال کردن بخش خصوصی و افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان گیاه پزشکی است، بر این اساس توانستیم در این مرکز برای ۵ نفر اشتغال زایی کنیم.

وی با اشاره به این که اولین اقدام انسکتاریوم سربیشه تولید زنبور تریکوگراما پارازیتوئید تخم کرم گلوگاه انار می باشد اظهار داشت: این مرکز در اولین مرحله خود زنبور پاراتوزیئود یا زنبور انگل تخم آفات گیاهی به نام تریکوگرما را به تولید انبوه رساند.

وی بیان کرد:  این زنبور یک میلیمتری می تواند تخم آفات گیاهی مانند کرم سیب، کرم گلوگاه انار ،کرم قوزه گوجه ،کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، پنبه و .... تغذیه کند.

وی با تشریح مشکلاتی که کشاورزان هر ساله با انواع آفات دارند و همچنین استفاده از سموم کشاورزی که البته بیشتر آنها دیگر جوابگوی نیاز کشاورز نبوده و در برخی از موارد به درستی عمل نمی کند گفت: استفاده از این زنبور می تواند تا حد زیادی سطح سم پاشی ها را کاهش دهد .به این معنی که با این روش مبارزه بیولوژیک سطح سم پاشی ها بسیار کاهش می یابد.

اختصاص یارانه به کشاورزان برای خرید

جوادی بایگی مبلغ کل قرارداد راه اندازی این مرکز را ۴۶۲ میلیون ریال عنوان کرد که ۲۵۴میلیون و ۱۰۰ هزار ریال سهم دولتی و ۲۰۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال سهم کشاورز است، البته سهم خودیاری برای تولید این انسکتاریوم نیز ۱۵۰ میلیون ریال بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه با تایید عملکرد مثبت و مطلوب این انسکتاریوم گفت : این دشمن طبیعی آفات امروز با تولید انبوه در اختیار کشاورزان استان  قرار می گیرد.

مریم جوادی بایگی افزود: دسترسی کشاورزان به این صورت است که تریکو کارت های حاوی  ۶۰۰ عدد تخم پارازیته زنبور آماده می شود که قیمت هر کارت فقط ۱۵۰ تومان است.

وی در این باره توصیح داد: از این ۱۵۰ تومن کشاورزان فقط ۷۰ تومن پرداخت می کنند و مابقی از اعتبارات یارانه ای جهاد کشاورزی پرداخت می شود.

گامی موثر برای کنترل و کاهش سموم

جوادی بایگی افزود: با افزایش سطح کنترل بیولوژیک انتظار داریم  مصرف سم در بین کشاورزان مان به حداقل ممکن برسد چون هدف همکاران ما نیز تمرکز بر کاهش مصرف سم در کشاورزی است.

مدیر بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی سربیشه نیز با اشاره به اهداف فوق العاده ی این واحد انسکتاریوم گفت: انتظار داریم با آگاهی رسانی دقیق به کشاورزان یکی از اهداف این واحد که افزایش سطح کنترل بیولوژیک با تولید دشمنان طبیعی آفات گیاهی بومی در جهت کاهش مصرف سموم است محقق شود.

 درامد ۱۶.۵ میلیونی از تولید هر یک کیلو تخم زنبور

مهناز کهنسال درباره درآمد این مرکز نیز اعلام کرد: درآمد ۱۶ و نیم میلیونی در ازای تولید و توزیع یک کیلو تخم پارازیته زنبور به دست می آید.

به گفته وی راه اندازی یک مرکز انسکتاریوم تولید این نوع زنبور می تواند بعد از هفت تا هشت ماه به ازای فروش هر یک کیلو تخم پارازیته زنبور تریکوگراما حدود ۱۶ و نیم میلیون تومان درامد نصیب تولید کننده کند.

وی با اشاره به مراحل ۵ گانه تولید این زنبور گفت: متاسفانه رشد آفاتی مثل کرم گلوگاه انار صدمات زیادی به باغ ها و کشاورزان استان وارد کرده است که با به کارگیری این روش به صورت تلفیقی با جمع آوری انار های آلوده به طور حتم منجر به افزایش تولید محصول سالم خواهد شد .

وی کشور افغانستان به خصوص کشاورزان منطقه انار دره این کشور را خریداران اصلی این زنبور خاص عنوان کرد و تاکید کرد: این محصول اینک در مرحله تولید انبوه است و قابلیت صادرات را نیز دارد.