به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی گفت: محلول پاشی زمانی که گیاه نیاز فوری به عنصر خاصی داشته یا در مواردی که شرایط خاک برای جذب عناصر مناسب نیست به کار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه اظهار کرد: محلول پاشی، روش تکمیلی برای کاهش مصرف کود و جذب آن از طریق برگ است.

وی افزود: این روش زمانی که گیاه نیاز فوری به عنصر خاصی داشته یا در مواردی که شرایط خاک برای جذب عناصر مناسب نیست به کار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با بیان اینکه بهترین زمان محلول پاشی باغات صبح زود یا عصر قبل از غروب آفتاب است، تصریح کرد: به عبارت دیگر زمان مناسب محلول پاشی ساعت 7 تا 10 صبح و ساعات  5 تا 7 بعدازظهر است.

جوادی بایگی ادامه داد: عناصر ریزمغذی آن‌ها کودهایی که برای محلول پاشی انتخاب می‌شوند بهتر است به صورت کلاته بوده و کلات آن‌ها از نوع EDTA باشد.

وی با بیان اینکه همچنین باید قابلیت محلول پاشی بر روی ترکیب مورد استفاده روی کود درج شده باشد، یادآور شد: توجه به کیفیت آب محلول، رطوبت نسبی محیط و دوره رشد گیاه از دیگر نکات مهم در محلول پاشی باغات است.