به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، علیرضا مهمیز گفت: متأسفانه امسال به دلیل سرما، تگرگ و تغییرات شرایط جوی، ۳۲ میلیارد تومان محصول پسته در شهرستان فردوس از بین رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس افزود: در سال جاری چهار هزار ۶۰۰ هکتار از اراضی فردوس زیر کشت محصول پسته است.

وی با بیان اینکه از این میزان سه هزار هکتار پسته بارور است، افزود: سیل و تگرگ سال جاری به هزار و ۲۲۵ هکتار از این اراضی خسارت وارد کرده است.

مهمیز از کاهش برداشت پسته در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری چهار هزار و ۸۵۷ تن پسته تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس با اشاره به آفت «پسیل» پسته بیان کرد: این آفت طی سال گذشته جوانه‌های پسته را ضعیف کرده بنابراین در برابر خسارت‌های امسال، مقاومت نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه در صورت طغیان این آفت در امسال، خسارت‌های زیادی طی سال آینده متوجه پسته کاران می‌شود، افزود: در حال حاضر با توجه به راهنمایی‌ها و آموزش‌های ارائه‌شده به پسته کاران، آفت حضور زیادی در باغات پسته ندارد.

مهمیز در توصیه به بهره‌برداران پسته بیان کرد: از نیمه شهریورماه تا نیمه مهرماه از هیچ‌گونه سمی علیه آفت پسیل استفاده نشود.

وی با بیان اینکه استفاده از سم علیه پسیل تا ۱۵ شهریورماه مانعی ندارد، گفت: طی نیمه شهریور با مایه صابون از درختان پسته در برابر آفت محافظت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس از فعالیت بیش از سه هزار پسته کار در شهرستان فردوس خبر داد و افزود: طی سال جاری ۳۲ میلیارد تومان به این پسته کاران خسارت وارد شده است.