به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی عصمتی‌پور گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان طرح خرید تضمینی گندم در سال جاری حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.
معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: خرید تضمینی گندم در حال حاضر در استان در حال انجام بوده و تا آبان‌ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: خرید تضمینی گندم از طریق ٢١ مرکز در ١١ شهرستان استان صورت می‌گیرد.

معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تاکنون میزان ٩ هزار و ٧٣٠ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است، یادآور شد: ارزش ریالی میزان گندم خریداری شده تاکنون در استان ١٢ میلیارد و ٨۵٨ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بوده است.

عصمتی‌پور ادامه داد: از این مبلغ تاکنون پنج میلیارد و ٨٩۵ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان به کشاورزان پرداخت شده و مبلغ شش میلیارد و ٩۶٢ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان در صدد پرداخت قرار دارد.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان طرح خرید تضمینی گندم در سال جاری حدود ١۵ تا ٢٠ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.

معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی در پایان از کشاورزان خواست زودتر نسبت به تحویل گندم‌های مازاد خود به مراکز خرید تضمینی گندم در سطح استان اقدام تا در ردیف پرداخت قرار گیرند و به سرعت عملیات پراخت انجام گیرد.