به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، در ادامه دهگردش های رییس سازمان، مهندس هاشم ولی پور مطلق در سفری به شهرستان بشرویه، از بخش کشاورزی شهرستان، روستاها و بخش ارسک این شهرستان بازدید کرد.

 از برنامه های سفر رییس سازمان جهاد کشاورزی به شهرستان بشرویه، دیدار با فرماندار شهرستان، دیدار با مدیر عاملان تشکل های بخش کشاورزی و ادارات تابعه، بازدید از طرح تجهیز و نوسازی اراضی چاه موتور نظر زاده،بازدید از طرح آبیاری زیرسطحی چاه موتور امیری، بازدید از مجتمع گلخانه ای شهرستان، بازدید از کارخانه خوراک دام خوشه شفق بود که در هر بازدید به تبادل نظر و بحث و گفتگو در خصوص بررسی ظرفیت ها، مشکلات و ایجاد راهکارهای مناسب برای کشاورزی شهرستان بشرویه پرداخته شد.

هاشم ولی پورمطلق در پایان بازدید، در جمع مردم بخش ارسک حضور یافت و به نقطه نظرات آنها به دقت گوش کرد و در جهت ایجاد راهکارهای مناسب برای رشد و درخشش کشاورزی شهرستان و بخش ارسک  سخنرانی کرد.