به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمدحسن غلامی در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای امسال تاکنون 2 هزار و 460 هکتار از اراضی استان به سامانه آبیاری نوین مجهز شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: در مجموع تاکنون 16 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه آبیاری نوین از جمله کم فشار، تحت فشار، بارانی و سایر موارد مجهز شده است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی امسال رتبه چهارم اجرای سامانه های آبیاری نوین را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: پارسال از 93 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار مصوب برای اجرای آبیاری نوین در استان، 40 میلیارد تومان اختصاص یافت.
محمد حسن غلامی گفت: امسال از مجموع 486 پروژه قابل افتتاح جهاد کشاورزی در هفته دولت 270 پروژه مربوط به حوزه آب و خاک است.
وی میزان سرمایه گذاری این پروژه ها را 23 میلیارد و 523 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان 14 میلیارد و 140 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی، چهار میلیارد و 356 میلیون تومان سهم خودیاری و پنج میلیارد و 31 میلیون تومان از منابع تسهیلات بانکی بوده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی جمعیت برخوردار از این پروژه ها را 13 هزار و 550 نفر عنوان کرد و گفت: سه هزار و 197 خانوار در مناطق مختلف بهره مند خواهند شد و با بهره برداری از پروژه های آب و خاک 2 هزار و 9 اشتغال پایدار ایجاد و تثبیت می شود.
وی اظهار داشت: از مجموع پروژه های مربوط به بخش آب و خاک 90 پروژه با سرمایه گذاری 14 میلیارد تومان مربوط به اجرای سامانه های نوین آبیاری است.
وی گفت: همچنین انتقال آب با لوله 26 پروژه به اعتبار یک میلیارد و 60 میلیون تومان، احیا و مرمت قنوات 45 پروژه با اعتبار 2 میلیارد و 600 میلیون تومان، احداث سد ذخیره آب کشاورزی 95 پروژه با هزینه کرد سه میلیارد و 600 میلیون تومان و سایر بخش ها 14 پروژه با هزینه کرد یک میلیارد و 900 میلیون تومان از دیگر پروژه های قابل افتتاح است.
غلامی اجرای سامانه های نوین آبیاری را جزو پروژه های شاخص هفته دولت اعلام کرد و گفت: به ازای اجرای هر هکتار سامانه آبیاری تحت فشار چهار هزار و 400 مترمکعب و آبیاری کم فشار 2 هزار و 500 مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود.
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از هدررفت آب 2 برنامه مدیریت منابع آبی و مدیریت مصرف آب مطرح است ادامه داد: برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی اقداماتی از قبیل آبخیزداری و آبخوان داری با احداث هلالی های آبگیر، استحصال آب های روان و تقویت سفره های آب زیرزمینی در حال انجام است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: همچنین در خصوص مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی انتقال آب با لوله، احداث سد قنوات و سامانه های نوین آبیاری در استان انجام می شود.