به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی عصمتی‌پور از استقبال کشاورزان در زمینه کشت نشایی خبر داد و گفت:کشت محصول کینوا به صورت الگویی در ۳۰ هکتار و ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی انجام شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: با توجه به تغییر تاریخ کشت در کنار تغییر الگوی کشت در زمینه کشت‌های نشایی با استقبال کشاورزان مواجه شدیم و 50 درصد مبلغ فروش آن به صورت یارانه‌ی توسط سازمان پرداخت شد.

وی از کشت محصول کینوا به صورت الگویی در 30 هکتار و 11 شهرستان استانا خبر داد و افزود: در این راستا با دو شرکت غیربومی قرارداد بسته تا هر کیلو کینوا را به مبلغ 6 هزار تومان از کشاورزان خریداری کنیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سطح نهایی کشت کلزا در استان خراسان جنوبی کشت سبز 629 هکتار است که از این میزان 431 هکتار برداشت و 321 تن تولید شده است. 

عصمتی‌پور افزود: از 321 تن کلزا برداشت شده در استان خراسان جنوبی 197 تن تحویل غله داده شد و از 629 هکتار کلزا سبز نیز 524 هکتار بیمه شده است.

وی از افزایش کلزا در امسال نسبت به مدت مشابه خبر داد و اظهار داشت: برای 197 تن کلزا مبلغ 551 میلیون و 665 هزار و  400 تومان پرداخت شده است.