به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، به مناسبت فرارسیدن عید سعیدغدیرخم و همزمان با هفته دولت از سادات سازمان تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور رئیس سازمان، معاونین، مدیران و کلیه کارمندان و کارکنان سازمان برگزارشد، از 18 نفر سادات سازمان تجلیل بعمل آمد.

همچنین در این مراسم و در ششمین روز از هفته دولت، از تعداد  15 نفر کارمندان سازمان که به درجه بازنشتگی نائل گردیده اند،تقدیر و قدردانی شد.