به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی عصمتی‌پور گفت: در حال حاضر ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی خراسان جنوبی بسیار خوب است و از ۱.۹ به ۱.۷ رسیده است و در کشور جزو استان‌های خوب است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: در بحث اعتبارات مکانیزاسیون از دو محل اعتبار داده می‌شود و تسهیلاتی ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: از محل خط اعتباری مکانیزایسون 26 میلیارد تومان تسهیلات در استان وجود دارد که در بحث دام، شیلات، منابع طبیعی، زراعت و باغبانی است.

معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا چون میزان بهره بالا است جذب تا سال 94-95 بالا بوده است اما از سال 96 به دلیل کاهش بارندگی‌ها جذب کمتر شده است و بیشتر به سمت و سوی استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری است.

عصمتی‌پور تصریح کرد: در حال حاضر ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی خراسان جنوبی بسیار خوب است و از 1.9 به 1.7 رسیده است.

وی به بحث آفات و بیماری‌های بخش کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث پسیل پسته با تدابیر خوبی که اندیشیده شد 16 کلینیک گیاه پزشکی در استان راه‌اندازی شد.

معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این کلینیک‌ها کمک خوبی به بدنه سازمان جهاد کشاورزی می‌کنند یادآور شد: در هر کلینیک یک ناظر و در مجموع با 53 ناظر قرار داد بسته شده است.

عصمتی‌پور با بیان اینکه بیشتر خسارات وارده شده در بحث پسیل پسته است که امسال توانستیم آن را کنترل کنیم اظهار داشت: در بحث سموم بی‌کیفیت نیز بحث مانیتورینگ سموم را در استان راه‌اندازی کردیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام سم فروشی‌های استان مجوز دارند افزود: در این راستا تاکنون 5 سم فروشی بدون مجوز در استان پلمب شده است.