به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمدحسن غلامی گفت:  سطح 17 هزار و 152 هکتار از اراضی استان تحت اجرای سیستم‌های نوین آبیاری قرار دارد و حدود 14 هزار و 140 هکتار آبیاری تحت فشار نیز در دست اجراست.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: برای مدیریت منابع آب باید چاه های غیرمجاز تعیین تکلیف شود که البته تعداد آن در دشت های فردوس‌، بشرویه و سرایان کم است.

غلامی با اشاره به اینکه راندمان آبیاری خراسان جنوبی 44 درصد است و با میانگین کشوری آن برابری می کند یادآور شد: الگوی کشت در خراسان جنوبی تغییر کرده و کشاورزان درک کرده اند که با کمبود منابع آبی مواجه هستند اگرچه در بخش شرب، فرهنگ‌سازی لازم انجام شده ولی با توجه به مصرف 90 درصدی آب در بخش کشاورزی‌، هنوز اقدام چندانی در این ارتباط انجام نشده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: راهکارهایی نظیر جایگزین شدن صنعت به جای کشاورزی، توجه به معیشت کشاورزان، خرید چاه های کم بازده، خرید سهم آب کشاورزان توسط دولت و پرداخت وجه آن به کشاورز، ثبات سطح باغات، تشویق کشاورزانی که رعایت الگوی مصرف وجود دارد که با تخصیص اعتبارات بیشتر، می­توان گام­های مؤثری برداشت.