به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، سید حسن رضوی گفت:۴۹۶ هکتار از اراضی خوسف زیر کشت پنبه قرار دارد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خوسف گفت:۴۹۶ هکتار از اراضی خوسف زیر کشت پنبه قرار دارد.

وی افزود:درآمد سالیانه از برداشت پنبه ۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان است.

رضوی با اشاره به اینکه زمان کاشت این محصول اوایل فروردین ماه است،گفت:زمان برداشت این محصول نیز از مهرماه آغاز و تا پایان بهمن ماه ادامه دارد.

مدیر جهادکشاورزی خوسف افزود:پیش بینی می شود امسال هزار و ۹۰۰ تن پنبه از اراضی کشاورزی خوسف برداشت شود.