به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پورمطلق گفت: یک هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال تسهیلات در بخش کشاورزی استان در سال جاری پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: در سال جاری ردیف های مختلف اعتباری برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان ابلاغ و پرداخت شده است.

وی از پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان به کشاورزان استان خبر داد و گفت: تاکنون از این محل بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

ولی پور مطلق همچنین به اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و افزود: از این محل نیز تاکنون بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان استان پرداخت شده است.

پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ، پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری را یکی دیگر از ردیف های اعتباری در بخش کشاورزی دانست و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده است.

وی با اشاره به پرداخت ۳۱۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به کشاورزان استان، عنوان داشت: همچنین به منظور جبران خسارات سرمازدگی اعتباراتی برای استان در نظر گرفته شده که از این محل نیز ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان تخصیص یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به اختصاص اعتبارات سامانه بهینه یاب به بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: از زمان ابلاغ این اعتبارات تاکنون این اعتبارات به ۲۰ طرح کشاورزی با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

ولی پور مطلق اضافه کرد: هنوز در نیمه نخست سال هستیم و پیش بینی می کنیم رقم این تسهیلات پرداختی تا پایان سال جاری به بیش از دو برابر افزایش پیدا کند.