به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، مهدی سورگی به سمت سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از استعداد و توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان، اعمال نظارت مستمر بر اجرای سیاست ها و برنامه های وزارت در استان و نیل به اهداف بخش کشاورزی گام های موثر بردارید.

بر اساس این گزارش،وزیر جهاد کشاورزی در حکمی جداگانه، هاشم ولی پور مطلق رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی را به سمت دستیار وزیر منصوب کرد.