به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی بهدانی صبح امروز یکشنبه (8مهرماه) از ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند "خ" ماده 33 قانون برنامه ششم به بانکهای عامل خبر داد و گفت: به موجب این بند وام های پرداختی به کشاورزان خسارت دیده، حداکثر به مدت 3 سال استمهال شده و سود جرایم متعلقه بخشیده می شود.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: دستورالعمل اجرایی مربوطه نیز در بانک کشاورزی ابلاغ و به شعب تحت پوشش ارسال شده است.
مهندس بهدانی اظهار داشت: سایر بانک های شعب استانی دستور العمل مربوطه را دریافت و در حال پیگیری می باشند.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل کارگروه شهرستانی استمهال، جلسات خود را برگزار کرده و طرح های واجد شرایط را احصاء می نمایند و پس از تعیین تکلیف طرح ها، فهرست آنها برای انجام استمهال به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد.