به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، کارشناسان کشاورزی بر این باورند که رسیدگی دقیق در زمان مناسب باعث رشد چند برابری محصول و حفاظت کامل از مزارع و باغات می گردد. بدین سبب نکات و توصیه های مناسب در خصوص محصول زعفران در ذیل جهت کشاورزان محترم پیشنهاد می شود:

  • ضدعفونی پیازهای زعفران حتما با سموم قارچ کش و کنه کش به صورت اسپری کردن محلول سمپاشی روی پیاز ها باشد بوسیله سمپاش، پیازها را نباید در محلول سمی غوطه ور کرد
  • کاشت پیاز باید در عمق 20 – 15 صورت گیرد و کاشت در عمق کتر باعث شیوع کنه می شود
  • بهترین زمان اولین آبیاری زعفران زمانی است که متوسط دمای شبانه روز در حداقل 48 ساعت حدود 12- 10 درجه سانتی گراد باشد
  • آبیاری زود هنگام باعث رشد سبزینه زعفران شده که با افزایش ضایعات و مشکلات برداشت گل را به دنبال خواهد داشت و آبیاری دیر هنگام باعث سرمازدگی زعفران خواهد شد
  • خاک دهی مزارع زعفران قبل از اولین آبیاری حتما باید انجام شود و همه ساله حدود به ارتفاع 2-1 سانتیمتر باید به مزرعه اضافه شود

با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و تفاوت این شرایط در مناطق مختلف استان، توصیه می شود که هرگونه عملیات داشت و اجرای نکات فنی در مراحل مختلف، تنها با نظر کارشناسان کشاورزی صورت پذیرد تا محصولی پربار و با کیفیت تر تولید و عرضه گردد.