به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، متخصصان کشاورزی معتقدند که رسیدگی دقیق در زمان مناسب باعث رشد چند برابری محصول و حفاظت کامل از مزارع و باغات می گردد. بدین سبب نکات و توصیه های مناسب در خصوص محصول پسته در ذیل جهت کشاورزان محترم پیشنهاد می شود:

با توجه به نیاز تغذیه ای بالای محصول پسته توصیه می شود با زخم­آب بعد از برداشت با چهار عنصر اساسی مورد نیاز تغذیه گردد

  • در صورتی که مقدار عنصر غذایی بُر (B) از PPM 120 (قسمت در میلیون) در تجزیه برگ کمتر باشد استفاده از اسید بوریک به مقدار 30 کیلوگرم در هکتار توصیه می گردد.
  • سولفات آمونیم به مقدار 150 کیلوگرم در هکتار
  • نیترات کلسیم 25 تا 50 کیلوگرم در هکتار( نکته قابل توجه اینکه چون نیترات کلسیم با سایر کودها قابل اختلاط نمی باشد توصیه می شود در یک طرف درخت از نیترات کلسیم و در طرف دیگر از اسید بودیک و سولفات آمونیم استفاده شود)

با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و تفاوت این شرایط در مناطق مختلف استان، توصیه می شود که هرگونه عملیات داشت و اجرای نکات فنی در مراحل مختلف، تنها با نظر کارشناسان کشاورزی صورت پذیرد تا محصولی پربار و با کیفیت تر تولید و عرضه گردد.