به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پورمطلق عصر روز گذشته (شنبه14 مهر) در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: امروز مهمترین بحث جامعه موضوع امنیت است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است.

دستیار وزیر جهاد کشاورزی و رئیس پیشین جهاد کشاورزی خراسان ‌جنوبی افزود: جهاد کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی جامعه  فعالیت می‌کند و از این منظر نهادی مهم و تأثیر گذار از ابعاد متعدد است.

ولی پور مطلق ادامه داد: در خراسان‌جنوبی ظرفیت‌های متعددی در حوزه کشاورزی وجود دارد که مهمترین آن بحث گیاهان دارویی است که می‌تواند در حوزه اشتغال و معیشت مورد توجه مدیران و متولیان قرار گیرد.

وی افزود: نقطه ضعفی که در خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی وجود دارد این است که ظرفیت‌های خدادادی حوزه کشاورزی را باور نداریم در حالی که اگر اراده کنیم می‌توانیم به نتیجه‌های بسیاری مطلوبی دست پیدا کنیم.

دستیار وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بحث اعتبارات کشاورزی خراسان جنوبی حوزه آبخیزداری ۵۰ برابر متوسط سال گذشته، در حوزه عمرانی ۶۰ تا ۷۰ برابر و در حوزه تسهیلات ۷ برابر سال گذشته اعتبار در نظر گرفته شده که نشان از توجه دولت به بخش کشاورزی و به خراسان جنوبی است.

ولی پور مطلق با اشاره به اینکه شرکت های سهامی زراعی بازوی بخش کشاورزی هستند، یادآور شد: امیدواریم با مشارکت بخش‌های مختلف آینده خوبی برای کشاورزی خراسان جنوبی رقم  بزنیم.