به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، عبدالرضا رضایی گفت: درسال (97)  برداشت انار از 4 هزار و 370 هکتار از باغ های زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی آغاز شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: پیش بینی می شود در سال 97 از این باغ ها 31 هزار و 450 تن انار برداشت شود و 94 میلیارد تومان عاید کشاورزان کند.

وی بیان کرد: شهرستان فردوس با 2 هزار و 71 هکتار بیشترین برداشت و سطح زیر کشت را دارد.

رضایی به ارقام انار اشاره کرد و گفت: شیشه کپ، شهسوار، بجستانی، ملس، پوست سیاه، شیرین، یزدی، محلی و باغی از ارقام انار تولیدی در خراسان جنوبی می باشند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اينکه 9 هزار و 500 نفر در خراسان جنوبی انارکارند گفت : 50 درصدانار این استان به خارج از استان ارسال می شود.

لازم به ذکر است که سال گذشته(96)  میزان 25 هزار و 163 تن انار از باغ های این محصول در خراسان جنوبی برداشت شد.

برداشت انار تا آبان در خراسان جنوبی ادامه دارد.