به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، سید جلال مدرسی در همایش تقدیر از واحدی های تولیدی برتر خراسان جنوبی در حوزه صنابع  غذایی گفت: سالانه ۵۵ هزار تن گوشت مرغ در خراسان جنوبی تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سرانه مصرف شیر کشور سیر نزولی داشته است، افزود: در بحث امنیت غذایی گاه صحبت از کمیت می شود در حالی که کیفیت باید مد نظر قرار گیرد.

مدرسی با اشاره به اینکه روزانه ۱۰۰ تن شیر در خراسان جنوبی تولید می شود، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در بحث تولید غذا مطرح است دو برابر بودن مصرف جهانی گوشت مرغ در کشور ما است.

وی افزود: در خراسان جنوبی سالانه ۵۵ هزار تن گوشت مرغ در خراسان جنوبی تولید می شود و در این زمینه جایگاه بسیار خوبی در کشور داریم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: در حوزه صنایع غذایی باید به سمت کیفی شدن محصولات برویم.