به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمدعلی محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع زرشک مهمویی در جمع خبرنگاران گفت: سطح زیر کشت محصولات دیم در بیرجند به دلیل خشکسالی از پنج هزار هکتار به ۲۰۰ هکتار رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند کمبود آب، خشکسالی را از جمله عوامل محدود کننده دانست و افزود: علی رغم این شرایط، محصولات استراتژیک خوبی داریم که راه نجات بخش کشاورزی هستند. 

وی با بیان اینکه دو هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات آبی و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت محصولات دیم داریم، گفت: همچنین هشت هزار و ۸۰۰ هکتار محصول باغی در بیرجند وجود دارد که دو هزار ۸۰۰ هکتار از آن ها شامل زرشک است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند افزود: سطح زیر کشت محصولات دیم ابتدا پنج هزار هکتار بوده که به دلیل خشکسالی به ۲۰۰ هکتار کاهش داشته است.

محمدی با بیان اینکه سالانه قریب به سه هزار و ۳۰۰ تن زرشک برداشت می کنیم، افزود: برای فرآوری زرشک اقدامات خوبی انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند اظهار کرد: راه اندازی بارگاه زرشک بدون استعلام انجام می شود که این امر کمک بزرگی به فر آوری محصول زرشک است.

وی با اشاره به دیگر محصولات استراتژیک بیرجند بیان کرد: هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت زعفران است.

محمدی با بیان اینکه به دنبال افزایش کیفیت محصولات استراتژیک هستیم، گفت: در حال حاضر در هر هکتار، چهار کیلو گرم زعفران برداشت می شود.