به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، محمدمهدی سعیدی در خصوص اقدامات انجام شده برای پدافند غیر عامل در مدیریت شیلات و آبزیان گفت: برگزاری دوره­های آموزشی طبخ آبزیان در شهرستان­های استان با هدف افزایش سرانه مصرف آبزیان و قرار گرفتن ماهی در سبد غذایی خانوار از مهمترین اقدامات انجام شده در این مدیریت می باشد.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: برای اولین بار در کشور و استان موفق به اخذ مجوز پرورش ماهی تیلاپیا شدیم که در کشور بین 4 استان برتر و پایه گذار پرورش این ماهی محسوب می شویم.

محمد مهدی سعیدی، رهاسازی بیش از 400 هزار قطعه بچه ماهی گرم­آبی در استخرهای دومنظوره آب کشاورزی استان را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و اظهار داشت: در زمینه تولید و پرورش انواع آبزیان، برای تعداد350 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد گردیده است.

وی افزود: تولید 1152 تن انواع آبزیان پرورشی(سردآبی و گرم آبی) در 700 باب استخر دومنظوره ذخیره آب کشاورزی و استخرهای منفرد از دیگر اقدامات صورت گرفته در مدیریت شیلات و آبزیان سازمان می باشد.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال جاری هم به دنبال اقدامات موثری در خصوص افزایش سرانه مصرف آبزیان و قرار گرفتن هر چه بیشتر آن در سبد خانوارها هستیم، بیان کرد: در پرورش انواع ماهیان زینتی اقدامات خوبی صورت گرفت و تعداد 985 هزارقطعه  تولید و پرورش یافته است.