به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، آذرماه سال جاری، دومین دوره آموزشی ملی مباحث نوین در پسته برگزار می گردد.

این دوره به همت معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی، سازمان جهاد استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با همکاری فرمانداری این شهرستان در آذرماه سال جاری در شهرستان بشرویه برگزار خواهد گردید.

این دوره در خصوص مباحث نوین برای محصول پسته و با حضور 3۰۰ نفر از مدیران، کارشناسان، پسته کاران پیشرو و سایتهای الگویی پسته کشور برگزار می گردد.