حضور مدیران و همکاران سازمان جهادکشاورزی در مراسم راهپیمایی یوم الله 13 آبان