به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه کمیته پدافند غیرعامل سازمان با حضور مهندس سورگی به عنوان جانشین ستاد هفته پدافندغیرعامل سازمان، معاونین و مدیران مستقل سازمان در محل دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان برگزار گردید.

مهدی سورگی با بیان اینکه این جلسه در خصوص پیگیری اقدامات انجام شده و تحلیل ادامه برنامه های این هفته در سازمان برگزار شد، گفت: در این جلسه مصوبات جدیدی هم اتخاذ گردید که همکاران موظف به اجرای آن گردیدند.

جانشین ستاد هفته پدافندغیرعامل در سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: مقرر گردید کلیه معاونین و مدیریت های مستقل و ستادی در خصوص تنظیم و تحویل به موقع گزارشات همکاری لازم را مبذول دارند.

وی بیان کرد: مقرر گردید در بخش های مختلف از فعالیت های سازمان مستندی از اهم این فعالیت ها تهیه گردد.

مهدی سورگی با اشاره به اینکه از دیگر مصوبات این جلسه، شناسایی شاخص های محوری هر حوزه در سازمان می باشد، عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات این جلسه، برگزاری کارگاه فنی آموزشی در خصوص پدافند زیستی در حوزه حفظ نباتات.

جانشین ستاد هفته پدافندغیرعامل در سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در پایان گفت: کانون های خطر در بخش های مختلف سازمان ایجاد گردیده که فعالیت های همکاران را مورد ارزیابی قرار می دهند.