به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، دکتر سیدجلال مدرسی با اشاره به شرکت در جلسه پدافند زیستی و ارایه گزارش عملکرد بخش دام و طیور در حوزه پدافند غیرعامل، گفت: یک دوره پدافند غیر عامل در بخش دام و طیور در سازمان محیط زیست استان برگزار گردید که تدریس این دوره برعهده معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان قرار گرفت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان شرکت در مانور آنفلونزا طیور در شهرستان خوسف را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و افزود: با هدف جلوگیری از خطرات و تهدید سلامت و همچنین خرید تجهیزات آزمایشگاهی، هزینه های جاری و نظارت بر مراکز جمع آوری و کارخانجات تامین گردید.

وی بیان کرد: در راستای هویت دار کردن دام سنگین اقداماتی از قبیل، نظارت بر کارخانجات تولید خوراک دام و طیور، شناسایی دام قاچاق انجام گردیده است.

مدرسی همچنین به بیان اینکه در راستای جلوگیری از ورود و خروج دام قاچاق از زمان اجرای پروژه تا کنون 44514 راس دام سبک و 4000 نفر شتر اقدام گردیده، پرداخت و ادامه داد: در خصوص آزمایشگاه ژنتیکی دامی عملیات اصلاح و تجهیز و همچنین جلوگیری از ورود ترکیبات ترانس ژنیک از مرغداری های شرق کشور صورت پذیرفته است.