به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، جانشین ستاد هفته پدافندغیرعامل در سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در خصوص اقدامات صورت گرفته در هفته پدافند غیرعامل در سازمان گفت: قبل از شروع هفته پدافند غیر عامل، جلساتی در خصوص چگونگی عملکر سازمان در این هفته، برگزار گردید که همکاران در معاونت ها و مدیریت های مستقل سازمان، پیشنهادات خود را ارئه کردند.

مهدی سورگی افزود: محور کار در دو معاونت بهبود تولیدات گیاهی و دامی سازمان تعریف شد اما مدیریت های مستقل سازمان هم می بایست اقدامات لازم را انجام وگزارش کنند.

وی با بیان اینکه فضاسازی داخل و خارج محیط سازمان توسط همکاران ما در روابط عمومی از اقدامات اولیه بود، اظهار داشت: همکاران ما در اداره روابط عمومی هر روز یک یا دو پیامک در خصوص تعریف و تشریح پدافند غیرعامل را ارسال و همچنین اطلاع رسانی لازم در خصوص عملکرد سازمان را به سمع و نظر جامعه هدف می رسانند.

وی  مشارکت در رزمایش های مخصوص هفته پدافند را از دیگر برنامه های سازمان خواند و تصریح کرد: رزمایش با مشارکت دامپزشکی برگزار کردیم که مسایل مختلفی مورد توجه قرار گرفت و همچنین رزمایش مختصری در حوزه حفظ نباتات در مدیریت جهاد شهرستان بشرویه برگزار گردید که همکاران با توجه به اهمیت موضوع، در این رزمایش شرکت کردند.

وی اظهار کرد: از طریق ویدیو کنفرانس، آشنایی با مباحث پدافندی و همچنین آموزش بهره برداران کشاورزی در دو معاونت بهبود تولیدات دامی و گیاهی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این هفته بود.

وی با اشاره به توصیه های کشاورزی در خصوص پدافند زیستی توسط متخصصین و کارشناسان سازمان در طول هفته، متذکر شد: همکاران ما در خصوص پدافند زیستی برای کشاورزی استان در مباحثی همچون خرید بذور اصلاح شده و معتبر، خرید نهال تحت نظارت کمیته فنی نهال و یا اقدامات لازم در هنگام کاشت و برداشت محصولات، گزارش و مستنداتی را تهیه و در اختیار بهره برداران جامعه هدف قرار دادند.

مهدی سورگی در پایان از ایجاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی در سازمان خبر داد و افزود: یکی دیگر از اقدامات همکاران ما، نظارت بر توزیع آفت کش ها در سطح استان می باشد که گام موثری در راستای پدافند غیر عامل محسوب می گردد.